Edukacinis užsiėmimas „Įvairūs gotikos veidai“

Skirtas 5 -12 klasių moksleiviams ir jaunimui.
Vyksta Trakų salos pilies gynybinėje vartų bokšto pastogėje įrengtoje edukacinėje klasėje. Teorinėje užsiėmimo dalyje, pasitelkiant gausią vaizdinę medžiagą, supažindinama su gotikos stiliaus istorija ir raida. Dalyviai sužino, kad XII amžiuje gotika pakeitė romaninį stilių, sužino, kokie buvo šio stiliaus raidos etapai, pagrindinius architektūrinius terminus. Sužino, iš kur kilo stiliaus pavadinimas. Apžvelgiama gotikos pavadinimas ir mus supančiame pasaulyje: kas yra gotikinis romanas, gotų gentys, subkultūra gotai, gotikinis rokas. Įvairūs gotikos veidai. Praktinėje dalyje, pasinaudodami įgytomis žiniomis ir jas įtvirtindami, kuria masverkų projektus (dekoratyvinis gotikinės architektūros elementas, ažūrinis geometrinių motyvų arba stilizuotų lapų ornamentas iš akmens arba plytų). Einama į pilį ir ieškoma gotikos elementų. Turėdami pavyzdžius, pasinaudodami skriestuvu, liniuote bei trikampiu piešia gotikai būdingus dekorus. Einama į pilį ir ieškoma gotikos elementų.
Trukmė - 1 val.
Edukacinio užsiėmimo kaina - 1 Eur rmoksleiviui, 1,50 Eur suaugusiajam.
Perkant muziejaus ekspozicijų lankymo bilietą su edukaciniu užsiėmimu bendra kaina - 3,5 Eur moksleiviui,7 Eur suaugusiajam.
Informacija ir registracija: gidai@trakaimuziejus.lt, 8 528 539 46
 

Paskutinį kartą atnaujinta 2016-01-14