Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas