Nuo rugsėjo 1 d. startavo “Atostogos medikams” – paramos turizmo verslui programa

Sukurta informacinė svetainė “Atostogos medikams”.

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – gydytojai, akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai, turės galimybę nemokamai pasinaudoti turizmo paslaugomis už 200 eurų, o paslaugų suteikimo kainą kompensuos valstybė.

Priemone siekiama paskatinti turizmo paslaugų vartojimą ir padidinti lėšų, cirkuliuojančių rinkoje, kiekį bei atsidėkoti medikams už darbą COVID-19 pandemijos metu. Kompensacijoms už medikams suteiktas turizmo paslaugas skirta 10 mln. eurų. Priemonės įgyvendinimas patikėtas nacionalinei turizmo skatinimo agentūrai “Keliauk Lietuvoje”.

Siekiant suteikti kuo tikslesnę informaciją apie turizmo paslaugų kompensavimą, Lietuvos medikams ir turizmo paslaugų teikėjams sukurta speciali interneto svetainė www.atostogosmedikams.lt

Svetainėje galite rasti dažniausiai užduodamus klausimus, priemonės veikimo schemą, aktualų priemonės aprašą ir kitą naudingą informaciją.
Konsultacijos elektroniniu paštu.
Neradus atsakymų į rūpimus klausimus svetainėje www.atostogosmedikams.lt, “Keliauk Lietuvoje” komanda kviečia kreiptis elektroniniu paštu atostogosmedikams@lithuania.travel .
 1. Kokios turizmo paslaugos kompensuojamos valstybės?
 1. Kelionių organizavimo paslaugos:
  • organizuota turistinė kelionė;
  • turizmo paslaugų rinkinys.
 2. Kitos turizmo paslaugos:
  • turistų informavimo paslaugos;
  • apgyvendinimo paslaugos.
 3. Turizmo paslaugos, kurios sudaro turizmo paslaugų rinkinį:
  • keleivių vežimo paslaugos (visų rūšių transportu);
  • automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos paslaugos;
  • apgyvendinimo paslaugos, kurios nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis ir teikiamos pagal sutartis dėl šiame įstatyme nustatytų turizmo paslaugų;
  • bet kokia kita paslauga, kuri nėra neatsiejama nuo turizmo paslaugų, nurodytų 1, 2 ar 3 punkte.

Kompensuojamos turizmo paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

 1. Kas gali teikti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Paslaugas gali teikti turizmo paslaugų teikėjai – fiziniai arba juridiniai asmenys, tiesiogiai ar per tarpininkus teikiantys LR turizmo įstatymo 3 straipsnyje nurodytas turizmo paslaugas.

Skiriamas finansavimas yra laikomas de minimis pagalba, todėl turizmo paslaugų teikėjai turi įsitikinti, kad  per pastaruosius trejus metus neviršijo 200 tūkst. eurų de minimis pagalbos, įskaitant kompensacijas už turizmo paslaugas, suteiktas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.

 1. Kas gali įsigyti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – gydytojai (medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai), akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai.

 1. Kada bus galima parduoti ir suteikti valstybės kompensuojamas turizmo paslaugas?

Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugas parduoti ir suteikti bus galima nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2020 lapkričio mėn. 30 d.

 1. Kokia suma už suteiktas turizmo paslaugas kompensuojama valstybės?

Valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojui – 200 eurų su PVM.

 1. Ar galima suteikti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?

Galima, tačiau valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų suma į dalis neskaidoma, o nepanaudota dalis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams negali būti kompensuojama.

 1. Ar galima suteikti turizmo paslaugų už didesnę sumą?

Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojas padengia savo lėšomis.

 1. Į ką kreiptis norint gauti valstybės kompensaciją už suteiktas turizmo paslaugas?

Dėl kompensacijos turizmo paslaugų teikėjai turi kreiptis į kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už suteiktas turizmo paslaugas administratorių – „Keliauk Lietuvoje“, el. paštu, adresu atostogosmedikams@lithuania.travel.

 1. Kokius dokumentus administratoriui turi pateikti turizmo paslaugų teikėjas, norėdamas gauti kompensaciją už suteiktas turizmo paslaugas?
 • Mokėjimo prašymą.
 • Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo, kuris yra įrašytas į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamus sąrašus, akreditavimo profesinio pažymėjimo kopiją arba galiojančios licencijos numerį ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas valstybės kompensuojamomis teikiamomis turizmo paslaugomis naudojasi pirmą kartą.
 1. Kokie yra mokėjimo dokumentų teikimo terminai?

Turizmo paslaugų teikėjas priemonės administratoriui visus reikalingus dokumentus turės pateikti per 10 darbo dienų nuo turizmo paslaugų suteikimo.

 1. Per kiek laiko turizmo paslaugų teikėjui bus išmokama kompensacija už suteiktas turizmo paslaugas?

Mokėjimas už suteiktas turizmo paslaugas turizmo paslaugų teikėjui bus atliekamas per 5 kalendorines dienas nuo tinkamo dokumentų pateikimo.

 1. Ar bus galima teikti vieną mokėjimo prašymą keliems užsakymams?

Taip.

KAIP TAI VEIKIA?

Atgal
Font Resize