Nuo balandžio 29 d. Trakų turizmo informacijos centras duris atveria lankytojams.

Balandžio 29 – 30 d. dirbsime nuo 10 iki 16 val.
Nuo gegužės 1 d. nuo 9 iki 18 val. visomis savaitės dienomis (ir šventinėmis).

Lankytojai į Turizmo informacijos patalpas (toliau TIC) galės patekti tik:
• dėvintys apsaugines kaukes ir mūvintys pirštines;
• po vieną, esant reikalui su lydinčiu asmeniu;
• turizmo konsultacijos / informacijos suteikimo trukmė – iki 15 min.
• lankytojų srautas bus ribojamas, užtikrinant saugų, ne mažesnį nei 2 m atstumą tarp lankytojų, ne mažesnį kaip 10 kv.m. plotą, tenkantį vienam lankytojui;
• nerekomenduojama lankytis TIC patalpose rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus) ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodama nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmenims išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

Covid–19 virusas vis dar tarp mūsų
Elkitės atsakingai – nepamirškite laikytis asmens higienos (kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir kt.)

Trakų turizmo informacijos centras