„Dawna karaimszczyzna Trocka”

Informacje i rezerwacja wycieczek:
Tel. +370 528 51934
trakaitic@trakai.lt


Powiększony obraz

Ulica Karaimska jest przedłużeniem łączącym „Małe Miasto” z dzielnicą chrześcijańską. Sprowadzeni tutaj przez Witolda po jego wyprawie na Krym Karaimi przyczynili się do ożywienia handlu ze Złotą Ordą. W ciągu 600 lat pobytu na Litwie zachowali swoją kulturę i religię karaimską.

Zwiedzanie:  Starówka Trocka, ul. Karaimska, wystawa etnograficzna Karaimów, Kenesa karaimska (XVIII w.).

Czas trwania: 2 godz.
Cena:  60 €
Liczba uczestników: do 30 osób.
Języki: litewski, angielski, rosyjski, polski, niemiecki

Cena wycieczki nie zawiera ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Szlak pieszy.

Karaimi

Przywędrowali z Krymu przed ponad 600 laty. Jest ich dziś zaledwie 230. W ojczystym języku rozmawia 30 osób. Przetrwali dzięki przywiązaniu do tradycji i religii.

3 czerwca sejmowa Komisja Walk o Wolność i Narodowej Pamięci Historycznej uchwaliła apel, aby 2022 Sejm RL ogłosił Rokiem Karaimów. „Kulturowa wyjątkowość Karaimów, język, obyczaje, ustne i materialne dziedzictwo nadal są żywe i tworzą fundament kultury Litwy. To istota tożsamości wiejskiej. Mimo niewielkiej liczebności współczesnej karaimskiej wspólnoty (pozostało ok. 230 osób) udało się jej w ciągu 600 lat zachować do dnia dzisiejszego unikalne wartości przodków. Unikalność Karaimów ma ogromną wartość w ogólnym kontekście kulturowym Litwy, ponieważ tylko na Litwie jest jeszcze używany język karaimski, należący do kipczackiej podgrupy języków tureckich. Zachowały się folklor, przysłowia oraz karaimskie idiomy. Niestety, światowe procesy globalizacyjne bezpowrotnie przysłaniają wysiłek małych grup narodowych dążących do zachowania swojej unikalności i swoistości” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.


Z powrotem