Przekazanie Litewskiej Stolicy Kultury dzrewa w Rokiszkis