Przekazanie Litewskiej Stolicy Kultury w Rokiszkis