Internet


Powiększony obraz

Bezpłatny Internet przewodowy  i  WiFi

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Vytauto g. 69, Troki
W sezonie letnim czynne w dni pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
(ostatni piątek miesiąca – nieczynne)

Jaka jest podstawowa funkcja Internetu?

Podstawową funkcją Internetu jest możliwość wyszukania, udostępnienia różnego typu informacji – czy to przekazanych przez osoby prywatne czy  też określone instytucje. Dane te zebrane są w największym stopniu w systemie usług internetowych World Wide Web. WWW to bardzo powszechna na całym świecie aplikacja sieciowa, która pozwala czerpać z multimedialnych zasobów Internetu. Pomimo, że terminy World Wide Web i Internet bywają używane zamiennie, nie mają tego samego znaczenia. Internet to ogólnoświatowy system połączonych ze sobą komputerów, zaś WWW to usługa działająca w nim.

Bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)  na terytorium ul. Vytauto 33, Trok
Login: Trakai Public

Bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi) w centrum informacji turystycznej w Trokach
ul. Karaimų 41, Troki
Tel.: +370 528 51934


Z powrotem