Kaplica Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienie Chorych w Gaju

wieś Gaj, rejon trocki


Powiększony obraz

Jadąc od strony Wilna w kierunku Łoździej  lub Druskienik, na 28 kilometrze znajduje się wskaźnik drogowy z napisem nazwy małej wioseczki „Gaj”. Jadąc leśnymi drogami spotykamy piękne leśne widoki, spokój i ciszę. Miejscowość ta jest nie duża. Mieszka tutaj zaledwie 26 osób.

W Gaju stoi Kaplica Matki Boskiej uzdrowienia chorych. Kaplica została wybudowana w 1936 roku. Budowa trwała do wiosny roku 1937. Była to malutka kapliczka w stylu Józefińskim.
Najcenniejszym skarbem tutejszej kaplicy jest Cudowny Obraz Matki Bożej Uzdrowienia chorych. Matka Najświętsza, popularnie zwana Bonifraterska, jest wierną kopią obrazu z Kościoła św. Krzyża w Wilnie przy klasztorze Ojców Bonifratrów. Obraz został namalowany na płótnie w roku 1936 przez Romualda Warachowskiego.

W roku 1914, tuż przed pierwszą wojną światową, O. Włodzimierz wraca do Krakowa i przebywa w szpitalu O. Bonifratrów. Szpital ten w czasie Wielkiej Wojny został zamieniony na wojskowy. Z placu boju poczęto zwozić rannych. Każdy raniony miał w sobie kule. O. Włodzimierz postanawia zbierać je i po namyśle powstaje plan stworzenia niedużej monstrancji. Do jej wykonania żyto 51 kulę austriacką, 21 kulę pruską oraz 16 kul rosyjskich.
Kule rosyjskie tworzą przy szkiełku pierścień. Za nimi dookoła pierścienia wije się złocona korona cierniowa. Kule pruskie i austriackie są przeplatane między sobą tworząc w całości rodzaj promieni. Na szczycie relikwiarza jest oryginalny krzyżyk z kul ozdobiony promieniami z wizerunkiem Zbawiciela. Wysokość relikwiarza wynosi 36 cm.


Z powrotem
Font Resize