Karaimska ekspozycja etnograficzna

ul. Karaimų 22, Troki
Tel.  +370 528 55286
gidai@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt


Powiększony obraz

Wystawa etnograficzna przedstawia historię, kulturę i tradycje Karaimów na Litwie i w Trokach

Godziny otwarcia:
Kwiecień-wrzesień
I-II nieczynne
III-VII 10.00-18.00
Październik-marzec
I-III nieczynne
IV-VII 13.00-18.00

Ceny biletów: 
2,00 € dla dorosłych
1,00 € dla uczniów, seniorów
Bilety dla zwiedzających karaimską ekspozycją etnograficzną  są sprzedawane w kasie Wystawy Sztuki Sakralnej, przy ul. Kęstučio. 4, (środa – piątek) oraz w kasie zamku na wyspie przy ul. Karaimska 43C (poniedziałek – piątek)

Karaimi wyznają karaimizm – religię, której początki sięgają okresu Pierwszej Świątyni. Jako odrębna religia wyłoniła się ostatecznie na przełomie VII i VIII w. z judaizmu. Kodyfikatorem założeń karaimizmu był Anan ben Dawid z Basry, który uformował stronnictwo polityczno-społeczne, kontestujące autorytety judaizmu i zasady rządzące żydowskim społeczeństwem po upadku Drugiej Świątyni. Stronnictwo to wchłonęło inne żydowskie ruchy heterodoksyjne, obecne wtedy w Babilonie – w tym również grupy wywodzące się z tradycji saduceuszy – i przerodziło się dość szybko w nowy ruch religijny, negujący autorytet rabinów oraz ich głównego dzieła, Talmudu. Karaimi postanowili uznawać tylko tradycję pisaną, tj. Tanach, w szczególności Pięcioksiąg Mojżeszowy, oraz określani byli jako kontynuatorzy odłamu saduceuszy – w opozycji do rabinów jako kontynuatorów faryzeuszy. Karaimizm początkowo miał charakter wybitnie misyjny, lecz w wyniku narastania (począwszy od XIII wieku) słabości wewnętrznych religia ta nie zyskała nigdy znacznych wpływów.

Obecnie w wyniku ustaleń głównych rabinów Izraela karaimom przysługuje prawo powrotu (czyli prawo do izraelskiego obywatelstwa należne każdemu, kto ma przynajmniej jednego dziadka lub babkę żydowskiego pochodzenia i nie praktykuje innej religii niż judaizm), jednak ortodoksyjna społeczność z powodu odmiennej tradycji halachicznej, dotyczącej zawierania ślubów, nie uznaje ważności małżeństw karaimskich. Życie religijne karaimów izraelskich reguluje Moacet Hachamim, czyli „rada mędrców”, natomiast poza Izraelem religia Karaimów – tak jak judaizm – nie jest scentralizowana, a wierni spotykają się w najbliższych ich miejscu zamieszkania kienesach.

Więcej informacji pod nr. tel.:  +370 528 55286
www.trakaimuziejus.lt


Z powrotem
Font Resize