Kościół Św. Apostołów Szymeona i Judy Tadeusza w Duśmianach

ul. Dusmenų 9, wieś Dusmenys, rejon trocki


Powiększony obraz

Już od XVI wieku w aktach wizytacyjnych kościołów biskupstwa wileńskiego jest wspominany kościół w Duśmianach, jednak w miarę rozpowszechniania się reformacji katolicka świątynia została zlikwidowana. W 1667 r. kanclerz WKL Krzysztof Zygmunt Pac podarował dwór w Duśmianach klasztorowi kamedułów w Pożajściu. W 1820 r. mnisi kameduli zbudowali pośrodku starego cmentarza obecny drewniany kościół. Kościół miał dwie wieżyczki i cztery ołtarze. W latach 1883–1885 podwórze kościelne otoczono murowanym ogrodzeniem pokrytym gontami i zbudowano dzwonnicę. W 1904 r. w Duśmianach z inicjatywy proboszcza, księgonosza księdza Stanislavasa Šlamasa zaproszono organistę Jonasa Petrauskasa, ojca znanych Mikasa i Kiprasa Petrauskasów. J. Petrauskas wraz z synami i innymi muzykantami utworzył kościelną orkiestrę w Duśmianach. W 1937 r. na podwórzu kościelnym obok rodziców pochowano Mikasa Petrauskasa. Spoczywają tam również zwłoki wieloletniego proboszcza kościoła i dziekana Sanislavasa Smolinskasa (1889–1975). Dzięki księdzowi Marijonasowi Petkevičiusowi kościół odnowiono w latach 1965–1967.

Kościół św. Apostołów Szymeona i Judy Tadeusza w Duśmianach jest w klasycystycznym stylu, noszący cechy architektury ludowej. Kościół ma jednolitą objętość, plan kwadratu i trzy nawy. Zakończony jest trójścienną apsydą. Dach naczółkowy i pokryty blachą, ma wieżyczkę nad frontonem w kształcie trapezu. Niewielką ośmiokątną wieżyczkę składającą się z dwóch poziomów wieńczy kopułka z ornamentowanym krzyżem. Nad apsydą znajduje się postument w kształcie cebuli z krzyżem. Fasada główna ma portyk wystający do przodu. Podparty jest czterema słupami na postumentach. Portyk od frontonu oddziela okap. Pośrodku frontonu znajduje się czworokątne okno. Okna kościoła są w kształcie arek z obramowaniami, jedynie okno na głównej fasadzie ma formę czworokąta, składa się z dwóch części i jest obramowane. Przysadzisty kształt kościoła jeszcze bardziej uwypukla pozioma okładzina.

Wnętrze kościoła zdobią trzy drewniane ołtarze. Na wielkim ołtarzu wiszą obrazy św. Romualda i Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem związane z kamedułami i stworzone w XVIII wieku. Obraz patronów kościoła św. Apostołów Szymeona i Judy Tadeusza wisi w prezbiterium.

Dzwonnica kościoła ma kształt kwadratu i dwa poziomy. Górny poziom jest mniejszy, od dolnego odzielony okapem. Dzwonnicę przykrywa blaszany dach w kształcie piramidy z masywnym krzyżem. Okna na górnym poziomie, podobnie jak te w formie arek, są obramowane. Dzwonnica jest obita poziomo ułożonymi deskami. Prowadzą do niej szerokie dwuskrzydłowe drzwi.

Ogrodzenie podwórza kościelnego jest wykonane z kamienia murarskiego i ma masywne wrota w kształcie arki. Brama ma dwuspadowy daszek, a we frontonie znajduje się nisza z obrazem Najświętszej Marii Panny.

Źródło: www.sakralilietuva.lt

 


Z powrotem
Font Resize