Parkowanie


Powiększony obraz

Parkowanie w centrum miasta

Niebieska zona (ul. Karaimų 54B, 39-53, ul. Trakų)
Wysokość opłat: 1 godz. – 1,50 €

Czerwona zona  (ul. Vytauto 2/Birutės 2, ul. Karaimų 5-39, ul. Karaimų 66B, 66C, ul. Trakų)
Wysokość opłat: 1 godz. – 1,20 €

Żółta  zona  (ul. Galvės, ul. Trakų 37, 39, ul. Karaimų, ul. Vytauto 33, ul. Vytauto  55, 68, 90, od ul. Trakų 31 do ul. Vytauto, ul. Vytauto  90,  ul. Birutės  2-6, (ul. Karaimų 101A, 101B, 103 – w sezonie))
Wysokość opłat: 1 godz. – 1,00 €

Opłata minimalna za parkowanie (autobus, obozowicz) – 1 godz. – 5,00 €


Z powrotem