Poczta


Powiększony obraz

ul. Vytauto 22, Troki
Tel. +370 528  55 846
I-V   8:00 – 17:00
VI    9:00 – 13:00
VII   nieczynne

Kod pocztowy – LT 21001

poszta, z cz. pošta, z wł. posta, od łac. statio posita) – ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych.

Szczególnym rodzajem poczty jest poczta polowa – instytucja wojskowa, zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę korespondencji z ludnością cywilną i między żołnierzami.

Terminem „poczta” określa się też przesyłki pocztowe (zwłaszcza korespondencję), budynek, w którym mieści się poczta, a dawniej także pojazdy pocztowe.


Z powrotem