Przydatne linki


Powiększony obraz

Centra Informacji Turystycznej na Litwie
Pracownicy Centrów Informacji Turystycznej nie pozwolą zabłądzić w mieście, w którym się Państwo znaleźli. W weekendy Centra Informacji Turystycznej czynne są krócej.

Agencje turystyczne pomogą zorganizować podróż do Wilna lub innego miasta świata, otrzymać wizę, ubezpieczenie.
Ambasady i konsulaty
W ambasadzie lub konsulacie otrzymają Państwo wizę wyjazdową do innego kraju. W ambasadzie swojego kraju udzielą Państwu niezbędnych informacji lub pomocy.
Pożyteczne linki :
Oficjalne witryny internetowe

www.vilnius.lt – oficjalna witryna Samorządu Miasta Wilna. Języki: litewski, angielski.
www.president.lt – oficjalna witryna Prezydenta RL zawiera informacje o działalności, instytucji, rodzinie prezydenta. Języki: litewski, angielski.
www.lrs.lt – oficjalna witryna Parlamentu RL. Języki: litewski, angielski.
www.lrv.lt – oficjalna witryna Rządu RL. Języki: litewski, angielski.
www.lietuva.lt – główny portal internetowy o Litwie. Języki: litewski, rosyjski, polski, angielski, niemiecki, francuski.
www.urm.lt – oficjalna witryna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL zawiera informacje dotyczące przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych i polityki zagranicznej. Języki: litewski, angielski.
www.migracija.lt – oficjalna witryna Departamentu Migracji przy MSW RL zawiera ważne informacje dotyczące kwestii migracji. Języki: litewski, angielski, rosyjski.

Podróże i turystyka

www.tourism.lt – oficjalna witryna Państwowego Departamentu Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki RL. Języki: litewski, angielski.
www.travel.lt – oficjalna witryna Litewskiej Fundacji Turystyki, prezentująca główne litewskie zasoby (walory) turystyczne. Języki: litewski, angielski.
www.muziejai.lt – oficjalna witryna muzeów Litwy. Języki: litewski, angielski, niemiecki, francuski.
www.visiteurope.com/lithuania – oficjalna witryna Europejskiej Komisji ds. Podróży. Język: angielski.
www.balticsea.com – oficjalna witryna Bałtyckiej Komisji Turystyki. Język: angielski.
www.inyourpocket.com/lithuania/en – witryna informatorów o głównych miastach prezentująca Litwę i jej miasta. Język: angielski.

www.tours.lt – Katalog litewskich przedsiębiorstw turystycznych. Języki: litewski, angielski, rosyjski.
www.lonelyplanet.com/destinations/europe/lithuania – witryna z popularnej serii „Lonely Planet“ udziela gościom informacji o Litwie i jej miastach. Język: angielski.
www.litauen-info.de – witryna dostarczająca podstawowych informacji o Litwie. Język: niemiecki.
www.litauen.se – witryna dostarczająca wyczerpujących informacji turystycznych o Wilnie i Litwie. Język: szwedzki.
www.litwa.pl – witryna, w której można znaleźć użyteczne informacje o kraju, zwyczajach, mieszkańcach. Język: polski.
www.7seasons.lt – witryna o zasobach (walorach) litewskiej turystyki i usługach. Języki: litewski, angielski.
http://www.schengenvisainfo.com/  – Język: angielski.
http://www.eu-bluecard.com/ – Work and Live in Europe – Język: angielski.
 
Biznes
www.lda.lt – witryna Litewskiej Agencji Rozwoju Ekonomicznego. Języki: litewski, angielski, rosyjski.
www.baltictimes.com – witryna prezentująca gazetę „The Baltic Times“. Język: angielski.
www.conference.lt – witryna zawierająca użyteczne informacje turystyczne. Języki: litewski, angielski.
www.svv.lt – witryna Litewskiej Agencji Rozwoju Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości. Języki: litewski, angielski.
www.bns.lt – witryna agencji informacyjnej „Baltic News Service“. Języki: litewski, angielski.

Z powrotem