Odpust Matki Božej Trockiej, Patronki Litwy

Data: 2022-08-31 - 2022-09-08
Miejsce : Bazylika p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (ul. Birutės 5)
Organizator: Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach
Strona internetowa: https://www.trakubaznycia.lt/
Kategoria: Inne Darmowe

Powiększony obraz

5 -11 września Troki zapraszają na tradycyjny Odpust Matki Bożej Trockiej oraz
Święto Kolorowych Uśmiechów

W pierwszym tygodniu września Troki zapraszają wszystkich do spotkania przy cudownym obrazie Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy.

W bazylice p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach będzie trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej, który co roku odwiedzają pielgrzymi i goście nie tylko z diecezji Wileńskiej, lecz z całej Litwy i zagranicy.

Odpust Matki Bożej Trockiej to szczególny czas, by odnawiając dawne tradycje pielgrzymowania do świątyni w Trokach i kierując swój wzrok oraz modlitwy ku Matce Bożej Trockiej – Patronce Litwy, prosić Ją o wstawiennictwo i potrzebne łaski.

Bazylika p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wysławia cudowny obraz Matki Bożej Patronki Litwy, świadczący o głębokiej, ponad pięciowiecznej, tradycji zawierzenia Maryi mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego i dzisiejszej Litwy.

Coroczny odpust zbliża nas do ważnego dla całego kraju jubileuszu.  4 września 1718 r. obraz Trockiej Madonny został uroczyście ukoronowany złotymi koronami, ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Była to pierwsza w Wielkim Księstwie Litewskim i druga w Rzeczpospolitej – po Jasnogórskim Wizerunku – koronacja. Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Matka Boska Trocka nazywana jest też młodszą siostrą Królowej Jasnogórskiej, w związku z bardzo bliską sobie datą koronacji obrazu, już trwają przygotowania do obchodów 300-lecia tych wydarzeń w 2018 r., które będą miały miejsce tak jak i trzy stulecia temu, niecały rok po uroczystościach na Jasnej Górze. Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się na szlaku pielgrzymim Jana Pawła II i jest codziennie otwarty dla wiernych i odwiedzających.

Informacja parfii p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach
Więcej informacji na stronie
www.trakubazilika.lt.

Modlitwa do Matki Boskiej Trockiej Patronki Litwy

O Matko, Co stolicę naszych przodków obrałaś za swój tron, uczyń naszą ziemię i serca nasze królestwem Syna Twego. Racz rządzić nami w czasie pokoju, wspieraj w niewoli, pocieszaj w nieszczęściach. Bądź miłościwą Królową naszego kraju teraz jak byłaś przez wieki. Niechaj Twoją koronę chwały ozdobią perły niewinności i miłości z serc naszej młodzieży i wiary naszego narodu. Amen.


Z powrotem

Podobne wydarzenia