Troki obchodzą urodziny – 702 lat

Data: 2024-09-08 - 2024-09-10
Miejsce : Dziedziniec w Zamku na Wyspie w Trokach, plac widokowy, ul. Karaimu 53A
Organizator: Samorząd Rejonu Trockiego
Strona internetowa: www.trakai-visit.lt
Kategoria: Inne Świąteczne Darmowe Dla dzieci Festiwale Koncerty

Powiększony obraz

Jakiś czas temu gmina rejonu trockiego zwróciła się do historyków o wyznaczenie daty powstania miasta Trockiego. Kierownik Katedry Historii Wielkiego Księstwa Litewskiego Litewskiego Instytutu Historycznego. m. D. dr. Dariusza Baronasa oraz kierownika Katedry Teorii Historii i Historii Kultury Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego prof. habilit. dr. Alfredas Bumblauskas zasugerował mieszkańcom Trok, aby nie zapominali, że są one prawdziwym laboratorium refleksji Wielkiego Księstwa Litewskiego i zasugerował uczczenie jego 700-lecia w 2022 r. (1322–2022) i uczynienie tego 8 września. (w dniu narodzin Najświętszej Marii Panny i planowanej przez Witolda koronacji).

Historycy twierdzą, że wyznaczenie takiej daty niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia świadomości historyczno-kulturowej mieszkańców Trok i stanie się narzędziem wzmacniającym atrakcyjność kulturową i poznawczą Trok dla gości z Litwy i zagranicy.


Z powrotem

Podobne wydarzenia