Samochodem


Powiększony obraz

Samochodem do Trok:
Odległość od Wilna do Trok – 27 km. (Z Wilna) należy jechać drogą szybkiego ruchu – A16.
Odległość od Kowno do Trok – 100 km. (Z Kowna) należy jechać drogą szybkiego ruchu – A1, później drogą  Nr 107 .


Z powrotem