ATMINTINĖ VARTOTOJUI – kaip aktyvuoti „Trakiečio kortelę”?

Trakų turizmo informacijos centras
Karaimų g. 41, Trakai
Darbo valandos 


Didesnis žemėlapio vaizdas


„TRAKIEČIO KORTELĖ“  – ATMINTINĖ VARTOTOJUI

1. „Trakiečio kortelę“ (toliau – Kortelė) įsigyti ir ja naudotis gali nuo 7 metų ir deklaravęs gyvenamąją vietą  Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ne anksčiau kaip po 2 (dviejų) savaičių nuo deklaravimo dienos ir sumokėjęs vienkartinį Kortelės įsigijimo mokestį. Už nepilnamečius asmenis kortelę vaiko vardu gali įsigyti jų įstatyminiai atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai ir rūpintojai).

2. Informacija apie Kortelės turėtojams taikomas nuolaidas ir vietas skelbiama ir nuolat naujinama Kortelės svetainėje www.trakieciokortele.lt , mobiliojoje programėlėje „Trakiečio Kortelė“, Trakų turizmo informacijos centro (toliau TIC)  interneto svetainėje www.trakai-visit.lt , FB puslapyje „Trakiečio kortelė“.

3. Kortelę galima aktyvuoti dviem būdais: išmaniajame  įrenginyje arba Trakų rajono savivaldybės gyvenamąją vietą deklaruotoje seniūnijoje.

3.1. Norint aktyvuoti Kortelę išmaniajame įrenginyje, vartotojas turi atsisiųsti ,,Trakiečio Kortelės“ programėlę iš mobiliųjų programų parduotuvės „Google Play“ arba „App store“:

3.1.1. įdiegti mobilią aplikaciją ir pradėti registraciją paspaudus mygtuką „Registruotis“ – suvesti savo el. pašto adresą ir paskyros slaptažodį;

3.1.2. naudojantis elektroniniais valdžios vartais patvirtinti, kad asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;

3.1.3. sėkmingai patvirtinus savo gyvenamąją vietą (patvirtinimas turi ateiti į el. paštą), Kortelės turėtojui suteikiama prieiga prie programėlės;

3.1.4. programėlėje Kortelės turėtojas matys savo profilį ir jam priskirtą QR kodą;

3.1.5. paspaudus QR kodo mygtuką, bus galimybė nuskenuoti Kortelę ir ją pridėti prie programėlės;

3.1.6. norint prie programėlės pridėti jau turimą Kortelę, reikės telefono kameros pagalba nuskenuoti Kortelės QR kodą, ir Kortelė bus automatiškai priskirta prie Kortelės turėtojo „Trakiečio Kortelė“ paskyros.

3.2.  Kortelės aktyvavimas seniūnijoje Kortelės turėtojas turi kreiptis į seniūniją, kurioje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, pateikti Kortelę ir asmens dokumentą. Už nepilnametį vaiką, neturintį el. bankininkystės, kortelę aktyvuoti gali tik įstatyminiai atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) seniūnijoje, kurioje yra deklaruota gyvenamoji vieta ir pateikus vaiko dokumentus.

3.2.1.  Aktyvuodamas Kortelę Kortelės turėtojas sutinka su pateiktomis sąlygomis ir patvirtina:

3.2.2 kad Kortelės turėtojo pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi;

3.2.3 kad sutinka, jog Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka Kortelės turėtojo duomenys bus tvarkomi Kortelės išdavimo ir administravimo tikslais;

3.2.4 kad yra susipažinęs su Kortelės įsigijimo ir naudojimo tvarkos nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Kortelė gali būti naudojama tiek skaitmeniniu (per sugeneruotą QR kodą) tiek fiziniu būdu.

Seniūnijoje aktyvavus kortelę – ANTRĄ KARTĄ aktyvuoti programėlėje ar susieti ją su programėle NEBUS GALIMA.

Visą informaciją apie taikomas nuolaidas tokių kortelių turėtojai ras: www.trakieciokortele.lt www.trakai-visit.lt, Facebook’e: Trakiečio kortelė.

5. Kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti nuolaida ar paslauga tik tada, jei Kortelė pateikiama prieš atsiskaitant už prekes ar suteiktas paslaugas. Kortelė nėra mokėjimo Kortelė, joje nėra kaupiami lojalumo taškai.

6. Kaip naudotis kortele važiuojant „Trakų autobusai“ maršrutais?

6.1. Jeigu naudositės fizine kortele – užteks vairuotojui ją parodyti.

6.2. Jeigu naudositės e-kortele: prieš įlipant į autobusą, būtina sukonfiguruoti skaitmeninį QR kodą, kuris bus aktyvus 5 min.:
atsidaryti programėlę >> NUOLAIDOS pasirinkti Trakų autobusai >> pasirinkti maršrutą >> laiką ir tuomet programėlė sukonfiguruos tam važiavimui QR kodą. Šis QR kodas parodomas vairuotojui.

7. Kortelė galioja 1 (vienerius) metus nuo Kortelės aktyvavimo dienos.

8. Pasibaigus Kortelės galiojimo laikui, Kortelės turėtojas gali ją pratęsti dar 1 (vieneriems) metams: sumokėdamas 2 (dviejų) eurų mokestį TIC kasoje – Karaimų g. 41, Trakuose ir Trakų autobusų stoties kasose – Vytauto g. 90, Trakuose.

9. Sumokėtas vienkartinis Kortelės mokestis negrąžinamas.

10. Pametus ar kitaip praradus Kortelę jos galiojimo laikotarpiu, pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei) ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresui, būtina nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti TIC telefonu (8 528) 51934 arba el. paštu trakaitic@trakai.lt ir pateikti vardą, pavardę ir deklaruotą gyvenamąją vietą.

11. Kortelės galiojimo datą galimą pasitikrinti:

11.1. išmaniajame įrenginyje „Trakiečio kortelės“ programėlėje – ant nuotraukos užrašyta galiojimo pabaigos data.

11.2. arba paskambinus į Trakų TIC telefonu (8 528) 51934 – ir pasakius Kortelės numerį.

12. Kortelės turėtojas privalo saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų ir kt.

13. TIC neatsako tais atvejais, jei Kortelė ir (ar) bet kokie duomenys, susiję su Kortele, bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis ir (ar) atskleisti kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, jei pametus ar kitaip praradus Kortelę apie tai nėra pranešama TIC šio Aprašo nustatyta tvarka.

14. TIC savo iniciatyva arba Kortelės turėtojo prašymu pateikus užklausą Trakų rajono savivaldybės administracijos specialistui gali panaikinti Kortelės galiojimą:

14.1. kortelės turėtojui deklaravus gyvenamąją vietą ne Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;

14.2. pastebėjus, kad Kortele naudojasi kitas asmuo, kuriam nepriklauso Kortelė;

14.3. Kortelės turėtojui sugadinus, pametus ar kitaip praradus Kortelę;

14.4. Kortelės turėtojui atšaukus sutikimą dėl duomenų, kurie yra būtini Kortelės administravimui, tvarkymo.

15. TIC panaikina Kortelės galiojimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Aprašo 27 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo ar Kortelės turėtojo prašymo gavimo dienos. Su pilnu Kortelės aprašu galima susipažinti www.trakai-visit.lt – Trakiečio kortelės paskyroje.

16. Kortelės administratorius: Trakų turizmo informacijos centras, Karaimų g. 41, Trakai.

Dirbame: Spalis – balandis: darbo dienomis 8 – 17 val., išeiginėmis 10 – 17 val.,
nedirbama šventinėmis dienomis. Pietų pertrauka 13 – 14 val.

Gegužė – rugsėjis:  dirbame visomis savaitės dienomis (ir šventinėmis) 9 – 18 val.,
pietų pertrauka 13 – 14 val.

Klausti galite: tel. +370 528 51934, trakaitic@trakai.lt ir FB puslapyje ,,Trakiečio kortelė“ žinute.


Atgal