Buvusi smuklė

Vytauto g. 39, Trakai


Didesnis žemėlapio vaizdas

XIX a. Trakuose be gyvenamųjų namų buvo ir kitų visuomeninių pastatų, tai smuklės, klebonija, parapijos mokykla, paštas ir kiti. Trakuose buvo 105 namai, 5 bažnyčios ir vienuolynai, krautuvė ir 5 smuklės. Tačiau ne apie visas jas yra medžiagos, pagal kurią būtų galima tiksliau sužinoti jų statybos istoriją ir architektūrą. Istoriniuose dokumentuose dažnai minimos smuklės. Dauguma jų stovėjo prie pagrindinės miesto gatvės.

XIX a. trečiame ketvirtyje pastatytas L raidės formos pastatų kompleksas. Jo kieme stovėjo ūkio trobesys. Smuklėje buvo viešbutis, užkandinė, savininko butas, kiemo trobesyje – tvartas ir vežiminė. Pastatai buvo gerai priderinti prie nelygaus sklypo, nors iš aplinkinių gyvenamųjų namų jie neišsiskyrė, bet atrodė gerokai monumentaliau.

Gyvenamas namas stovi Vytauto ir Kudirkos gatvių kampe. Namas yra savito plano ir dekoro. Rytinis namo fasadas atgręžtas į Vytauto, šiaurinis – į Kudirkos gatves.

Namas vieno aukšto, kampinio plano, su rūsiu, prieangiu vakarinėje ir priestatu pietinėje pusėje. Abu namo korpusus kapitalinės sienos dalina į patalpas – butus. Namo pamatai akmenų, tinkuoti. Sienos rąstų, apkaltos stačiomis lentomis. Vakarinio galo skliautas stačių, pietinio – gulsčių lentų. Prieangis ir priestatas lentiniai. Stogas dvišlaitis, gegninis.

Sovietmečiu šiame name buvo įrengti butai, dabar namas restauruojamas.    

   Atgal