Pirtsalė (60 arų)


Didesnis žemėlapio vaizdas

Į rytus nuo Vidurinių salų yra mažesnė sala, vadinama Pirtsale. Pirties saloje buvo ne tik prausiamasi, bet buvo vykdomi ir mirties nuosprendžiai. Sakoma, kad Vytautas Didysis, o vėliau ir Žygimantas retkarčiais savo bajorams čia “užtaisydavo pirtį”, o kartais net čia pat ir pakardavo. Pasmerktieji prieš mirtį kartais baisiai rėkdavo, o jų giminės rinkdavosi gretimoje Raudų saloje ir apraudodavo pasmerktojo dalią.

Iš čia kyla dar vienas šios salos pavadinimas – Karšunuvka. Mat, pakartus negyvėlius varnos ir vanagai kapodavo. (Šaltinis: L. Leparskienė “Papasakoti Trakai “, 2019)

Kitas padavimas byloja, kad čia kadaise stovėjusi kunigaikščių pirtis.


Atgal