Raudų sala (230 arų) ir Valka (Alkos sala) (340 arų)


Didesnis žemėlapio vaizdas

Beveik pačiame Galvės ežero viduryje yra dvi salos. Sala arčiau pilies vadinama Raudų, kita Valka. Į Valkos salą Vytauto laikais suvarydavo (atvilkdavo) pasmerktuosius mirti.

Kai kuriuos čia pat nudėdavę, kitus už ežero kalne, kurį iki šiandienai visi vadina „Rėkalnė“ t.y. „rėksmo kalnas“. Vėlesniais laikais Valkoje bausdavo baudžiauninkus. Raudų salą nuo valkos teskiria vos 15 metrų. Sakoma, kad čia rinkdavosi pasmerktųjų myriop giminės, kuriems budavo leidžiama iš tolo pasimatyti su nuteistaisiais ir juos apraudoti.

Pasakojama, kad rudens vidurnakčiais, esant tyram orui, galima išgirsti sukrečiantį verksmą, kuris sklinda nuo Pirties ir raudų salų.

Kitas Valkos pavadinimo aiškinimas, kad joje gyventojai šienaudavę, o paskui vilkdavę šieną į krantą.

Nuotraukos aut.: SilviaBalloons / silviaballoons.lt


Atgal