„Trakų laivas“

Bernardinų (Lukos) ež.


Didesnis žemėlapio vaizdas

Lukos ežere Trakuose užfiksuotas unikalus radinys: 9 m. gylyje atrastas laivas, kuriuo plaukioti galėjo pats Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas.

Čia 2019 metų pabaigoje buvo vykdomi povandeniniai filmavimai, kurių metu narai aptiko 17 metrų ilgio medinį laivą, prikrautą senovinių plytų bei skaldytų akmeninių luitų.

Iš istorinių šaltinių matyti, kad Trakų ežeruose plaukioję ne tik žvejų valtys, bet ir rimtesni vidaus vandenų laivai.

Varšuvoje saugomose lotynų kalba rašytuose valdovo dvaro sąskaitų knygose aprašomas „Trakų laivas“. Pagal archyvinius duomenis laivo statybai vadovavo meistras italas Kasparas, kuriam 1545 metų balandžio 21 dieną duota 1 kapa 48 grašiai, kad jis pasamdytų darbininkus Trakų laivo statybai. Prie laivo dirbo meistras dailidė Martynas Sekyra, kuris vadovavo dar 8 šio amato meistrams. Pastarieji buvo laivų statytojai iš Kauno. Įvairias vinis iš geležies gamino vilnietis kalvis Albertas.

1546 metų pavasarį laivas buvo baigtas ir Žygimantas Augustas, kaip Lietuvos didysis kunigaikštis, birželio 4-6 dienomis atvyko į Trakus. Šioje kelionėje su juo dalyvavo 27 asmenys: „ponas Vlošekas, virtuvininkas, 5 fleitininkai, 2 kalviai, 3 virėjai, 3 trimitininkai, Graboveckis, 4 šauliai, Vengoževskis, Griška Maskva, Lenckis, barzdaskutys Liudvikas…“. Manoma, kad su juo kartu į Trakus tuomet buvo atvykusi ir Barbora Radvilaitė. Birželio 5 dieną laivas buvo nuleistas į ežerą ir visa karališkoji svita jame plaukiojo ir puotavo. Laivu valdovas nustojo naudotis 1566 išvykus į Lenkiją.


Atgal