Trakų miesto globėjas


Didesnis žemėlapio vaizdas

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis – vienas iš svarbesnių Trakų miesto akcentų. Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas. Senuosiuose miesto herbuose vaizduojama veidu į žiūrovą atsukta šv. Jono Krikštytojo galva. Tai labai retas simbolis Lietuvos miestų herbuose. Šis 14 metrų aukščio koplytstulpis yra įrengtas pačioje Trakų miesto šerdyje, Karaimų ir Vytauto gatvių sankirtoje, buvusios Rotušės aikštės centre.

Su šv. Jono Nepomuko vardu ir šiuo koplytstulpiu susiję daug Trakų miesto legendų. Viena legenda byloja, kad XVIII a. Užutrakio savininkas Laurynas Odinecas plaukė Galvės ežeru, kai staiga kilo audra, ir jis pradėjo skęsti. Dvarininkas pradėjo nuoširdžiai melstis ir prašyti šv. Jono Nepomuko pagalbos. Staiga prasidėjusi audra, staiga ir nurimo. Išsigelbėjęs L. Odinecas užsakė skulptūrą šventajam ir įkėlė ją į koplytstulpį.

Turgaus aikštėje koplytstulpis su šv. Jonu Nepomuku stovėjo iki 1863 m. sukilimo. Po sukilimo pralaimėjimo caro valdžia įsakė nuversti šventąjį nuo kolonos. Nors buvo pasiūlyta nemaža pinigų suma, niekas iš vietinių gyventojų nesutiko vykdyti šio įsakymo. Tačiau atsirado toks vienas, kuris sutiko imtis šio darbo, pasistatė kopėčias, paėmė kirvį. Staiga kopėčios lūžo, o nenaudėlis nukrito ir sulaužė koją. Tada Trakų policijos viršininkas iškvietė kazokus, kurie ir nuvertė šventojo skulptūrą. Tik 1935 m. šv. Jono Nepomuko skulptūra, sukurta Vilniaus skulptoriaus Stanislovo Horno – Poplavskio (1902-1997), atstatyta į senąją vietą. Šventasis savo vietoje išstovėjo iki 1960 m., kai uolūs ateistai nukėlė skulptūrą ir įmetė į Lukos ežerą. Muziejaus darbuotojai ištraukė skulptūrą iš ežero ir saugojo muziejaus fonduose iki 1990 m. Tais pačiais metais skulptūra buvo restauruota Prano Gudyno restauravimo centre. Restauruota šv. Jono Nepomuko skulptūra gražinta Trakų miestui ir vėl grįžo į senąją vietą.

Audiogidas: https://bit.ly/3diwmTH


Atgal
Font Resize