Trakų rotušė

Vytauto g. 1, Trakai


Didesnis žemėlapio vaizdas

Foto: iš Trakų istorijos muziejaus archyvo

Trakų medinė rotušė buvo pastatyta prie pat turgaus aikšties, o ne jos centre, kad būtų paliktas apšaudymo iš pilies laukas. Apie pirmosios rotušės pastatą duomenų neišliko, žinoma, kad jis sudegė apie 1588 metus.

XV a. pradžioje, greičiausiai 1409 m. Trakams buvo suteikta Magdeburgo teisė. Mieste susidarė magistratas –  seniausia ir labiausiai paplitusi miestų savivaldos teisė. Savivaldos institucijos buvo vaitas, miesto taryba (susidedanti iš burmistrų ir tarėjų), taip pat vadinamasis suolininkų teismas. Magistrato būstinė buvo rotušė. Aukščiausią miesto valdžios pareigūną – vaitą skirdavo valdovas. Vis dėlto vaito pareigos buvo labiau reprezentacinės, o realią valdžią buvo sutelkusi miesto taryba.

1441 metais Magdeburgo teisė suteikta ir karaimams. Trakų mieste susidarė dvi savarankiškos jo dalys, turinčios apibrėžtą savo teritoriją, valdžią, simboliką ir netgi pavadinimus Didysis (krikščioniškas) ir Mažasis miestai.

Abi Magdeburgo teisę turinčios Trakų  miesto dalys gyveno ne tik pagal savarankišką „savojo miesto“, bet ir bendrą viso miesto gyvenimą, tai jų vaitams ir kitiems pareigūnams teko turėti nemaža kontaktų, spręsti kylančius nesutarimus.

Verta paminėti 1587 – 1588 konfliktą, atstatant sudegusią rotušę.

1587 metais krikščionių miesto vaitas ir visi trys burmistrai apskundė Trakų vaivadai karaimus, kad šie nenori prisidėti prie rotušės atstatymo, nors Trakuose prekiauja lygiomis teisėmis su krikščionių magdeburginio  miesto gyventojais. Į tai karaimai atsakė, kad jie su miestiečiais Trakų rotušės nestatę ir neturi jos atstatyti, nes pastarųjų Magdeburgo teise nesinaudoja, jie pavaldūs Trakų vaivadai, kuris juos saugo pagal Lietuvos Statutą.

Kadangi krikščionių miesto vaitas ir burmistrai negalėjo įrodyti, jog karaimai kada nors būtų statę  rotušę, tai vaivada nustatė, Trakų miestiečiai vieni turi atstatyti rotušę, o jeigu iš jos kada nors ateityje gautų kokių pajamų – tai su karaimiškuoju miestu neturėtų dalintis.

1600 m. T. Makovskio graviūroje rotušė iškilusi virš gyvenamųjų namų, gana stataus ir aukšto stogo. Bendras šio pastato siluetas rodo, kad ji galėjo būti mūrinė, gotikos ar renesanso stiliaus, tačiau galėjusi turėti to meto ir vėlesnėms miestų rotušėms būdingus atributus: bokštą su vėtrunge, laikrodį ir pan. Rotušėje buvo miesto iždas, mato pavyzdžiai.

1655 m. Trakų miestą ir pilis sugriovė Maskvos kariuomenė, rotušė sudegė su visais magistrato dokumentais. Tai tikriausiai buvo jau ne pirmoji, o antroji rotušė.

Daugiau rotušė nebuvo atstatyta.

Šioje vietoje dabartiniu metu yra dviejų aukštų medinis pastatas, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos.


Atgal