Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika – karalienė Konstancija

Birutės g. 5, Trakai


Didesnis žemėlapio vaizdas

1611 m. į Trakus lydima jėzuito Petro Skargos atvyko karalienė Konstancija, ji meldėsi Trakų bažnyčioje, prašydama globos ir sveikatos karaliui Zigmantui Vazai (1566–1632) karo žygio į Smolenską metu. Smolenskas buvo paimtas ir karalius pasveiko.

1605 metų gruodžio 11 d. Konstancija Habsburgaitė Varšuvoje ištekėjo už našlio ATR valdovo Zigmanto. Zigmantas buvo Švedijos karaliaus Jono III vyresnysis sūnus. Vestuvės buvo atšvęstos su dideliu puošnumu ir žymiomis išlaidomis iš valstybinio iždo.

Karalienė Konstancija buvo fanatiškai ištikima katalikybei.

Konstancija buvo gabi muzikantė ir kompozitorė, sukūrusi keletą muzikinių pjesių. Pagal charakterį karalienė buvo pamaldi ir kukli. Lenkijos karių Smolensko apgulties metu ji gyveno Vilniuje dvejus metus. Prasidėjus kariniams veiksmams tame krašte karalienė išpardavė dalį savo turto, kad turėtų galimybę pamaitinti savo svitą ir tarnus. Kilus maro epidemijai Konstancija trijų mėnesių bėgyje aprūpino miesto vargšus maistu ir drabužiais.

Santuoka tarp Zigmanto ir Konstancijos buvo laiminga abiem sutuoktiniams. Karalienės mirtis giliai sukrėtė jau nejauną Zigmantą. Palaidota Konstancija Krokuvos Vavelio pilyje.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika pastatyta prieš 600 metų Vytauto Didžiojo iniciatyva. Maldininkų dėmesį labiausiai traukia stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, malonėmis ėmęs garsėti jau XVI a.

Dar prieš susilaukiant popiežiaus pripažinimo, apie Švč. Mergelę Mariją ir jos Kūdikį vaizduojantį paveikslą sklido garsas po visą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

Nuo pat pirmų XVII a. metų prie paveikslo buvo kabinami votai, padėką už sulauktas stebuklingąsias malones išreiškiančios dovanos, pavyzdžiui, širdelės pavidalo dirbinėliai iš tauriųjų metalų ar vėriniai. Prie Dievo Motinos paveikslo dabar priskaičiuojama beveik 400 votų!

Originalus gotikinių bruožų XV a. tapytas paveikslas turi ypatingą istorinę reikšmę. Kitoje paveikslo pusėje užrašyta, jog tai Bizantijos imperatoriaus Emanuelio II Paleologo dovana Lietuvos valdovui – Vytautui Didžiajam – krikšto proga.

Tas pats užrašas byloja, jog tai Dievo Motina Nikopėja, kas graikų kalboje reiškia „pergalingoji“. Tikima, kad XII a. pradžioje Nikopėja padėjo imperatoriui palaužti persų apgultį ir grįžti į Konstantinopolį, dėl to Bizantijos imperatoriai šią Madoną laikė savo asmens bei sostinės globėja.

Trakų bažnyčia 2017 m. metais tapo bazilika. Itin garbingas bazilikos titulas jai suteiktas pagal specialius kriterijus, nustatytus Domus Ecclesiae, t. y. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dekrete. Kriterijai taikomi tiek pastatui, tiek gyvajai Bažnyčiai, t. y. joje besirenkančiai tikinčiųjų bendruomenei. Pažymima išskirtinė bažnyčios istorinė svarba valstybei ar regionui, pastato iškilmingumas, tikinčiųjų bendruomenės tikėjimo sklaidos ir artimo meilės darbai.


Atgal