Korupcijos prevencija


Didesnis žemėlapio vaizdas

Korupcijos prevencija
VšĮ Trakų turizmo informacijos centre
Adresas – Karaimų g. 41, Trakai
Įmonės kodas – 181617868

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa.
 3. Trakų turizmo informacijocs centro vidaus tvarkos taisyklės ( nauja redakcija 2019 02 27 V04)Apie Trakų turizmo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
  1. Turizmo informacijos centro direktoriui el. paštu l.balcytiene@trakai.lt ir/ar telefonu (8 528 ) 51138.
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
  3. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Trakų rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai:
 • raštu, adresu Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, 21106 Trakai;
 • antikorupcijos komisijos pirmininkei Jolantai Abucevičienei, tel. 8 -698-17574;
 • elektroniniu paštu korupcija@trakai.lt; anzelika.geiciuniene@trakai.lt; telefonais (darbo dienomis)
  8 (528) 58 300; 8 (528) 314;
 •  anonimiškai pateikiant skundą į Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutę (Savivaldybės priimamajame).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu:
A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt

Atsakymai pranešėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis. Vadovaujantis Taisyklių III skyriaus 34 p., asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje, 35 punktu, jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisinė atsakomybė

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225–230 straipsniuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir kt.

 • maksimali galima bausmė už kyšininkavimą, kai kyšio vertė didesnė nei 250 MGL, – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų;
 • baudžiamoji atsakomybė numatyta ir kyšio davėjui – maksimali galima bausmė už papirkimą – laisvės atėmimas iki ketverių metųTRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲSAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE  Antikorupcine programa

TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai
1. Supažindinti darbuotojus su korupcijos prevencijos priemonių įplanu. Kasmet I ketvirtis Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
2. Internetinėje svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos priemonių planą Kasmet I ketvirtis Asmuo atsakingas už informacijos skelbimą internetiniame tinklalapyje
3. Įstaigos informacinio skelbimo vietoje ir internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika Nuolat Asmenys atsakingi už   informacijos skelbimą internetiniame tinklalapyje ir korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
4. Turizmo Informacijos centro internetinėje svetainėje patalpinti informaciją su nuoroda, kur galima kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis Nuolat Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
5. Skelbti informaciją apie

laisva darbo vietas

Nuolat Asmuo atsakingas už informacijos skelbimą internetiniame tinklalapyje
6. Įstaigos darbuotojų, atsakingų už     korupcijos prevenciją ir kontrolę,  mokymai korupcijos prevencijos klausimais 1 kartą per metus Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
7. Rengti ir  skelbti  įstaigos  internetinėje

svetainėje informacinius pranešimus   antikorupcijos temomis,

supažindinti įstaigos darbuotojus ir klientus

Paskelbti ne mažiau 2 pranešimus per metus Asmenys atsakingi už   informacijos skelbimą internetiniame tinklalapyje ir korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
8. Atnaujinti informaciją (lankstinukai, plakatai) sulaikant klientus nuo neoficialių mokėjimų Nuolat Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
9. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę

veiklą, nedelsiant informuoti direktorių, Specialiųjų tyrimų tarnybą

Gavus pranešimą Asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą paskirta direktoriaus pavaduotoja Viktorija Podlipajeva (8 528 ) 51934, el. paštas trakaitic@trakai.lt


Atgal
Font Resize