Szlak turystyczny ,,Śladami historii Karaimów“

Szlak turystyczny ,,Śladami historii Karaimów“


Wycieczki poznawcze
Sposoby podróżowania:
Trwanie: 1-1,5 godz.

Troki wyróżniąją  się w sposób szczególny – w mieście mieszkają Karaimi. Wszystko rozpoczęło się wówczas, gdy mniej więcej w 1398 roku po zwycięskiej bitwie na Krymie Wielki Książę Litwy Witold sprowadził na Litwę 380 rodzin Karaimów. Po przybyciu do Trok Karaimi utworzyli dwie grupy według wykonywanej działalności: wojskowych oraz cywilów. Żołnierze strzegli zamku oraz mostów na zamek. Większa część Karaimów cywili uprawiała ziemię, warzywa, zajmowała się rzemiosłami, handlem, posiadała karczmy, wynajmowała cła państwowe oraz wykonywała inną działalność. Przedstawicielie tej narodowości byli pośrednikami w sprawach wykupu jeńców WKL z niewoli tureckiej.

W Trokach Karaimi przez kilka stuleci zachowali swe tradycje, religię, zwyczaje i najważniejsze – język. Właśnie z tej przyczyny obecnie Troki są zwane stolicą Karaimów Litwy i całego świata.

Z okazji  Roku Karaimów Litwy Centrum Informacji Turystycznej w Trokach przygotowało krótką lecz interesującą trasę, odzwierciadlającą historię, tradycje oraz życie codzienne Karaimów. Ten szlak pomoże zamurzyć się do przeszłości i poczuć duszę wielokulturowego miasta.

Spacerując tą trasą indywidualnie lub z grupą jest możliwość zwiedzić dziesięć objektów, opowiadających o historii Karaimów i miasta, obejrzeć drewnianą architekturę, zachwycać się historycznymi miejscowościami, poznać tajemnice tradycji Karaimów.