Angelų atsiradimo chronologija ir legendos

Būdos kaimas, 5 km nuo Trakų važiuojant Užutrakio ir Rykantų kryptimi.
GPS 54.67745218571275, 24.92746881522214


Didesnis žemėlapio vaizdas

2009 metai

Angelai
„Meilė” fundatoriai – prof. habil. dr. akademikas Albertas Piličiauskas su žmona Zina
skulptorius –Arūnas Venslavičius (Prienai)
„Tikėjimas” fundatoriai – Audronė ir Vincas Kapočiai bei Valų kaimo bendruomenė
skulptorius – Edmundas Kreičmonas (Prienai)
„Viltis” fundatoriai – Stepo ir Vladzės Pinkevičių šeima skulptorius – Tomas Stambrauskas (Prienai)
„Dvasios ramybė” dovanotojas – Trakų stačiatikių Švč. Dievo Motinos gimimo parapija ir klebonas Aleksadr Šmailov skulptorius – Vaidas Šeškevičius (Prienai)
„Gyvybė” fundatoriai – Lolita Piličiauskaitė Navickienė, Elena Špikaitė, Irena Šapokaitė ir Albertas Navickas
skulptorius – Aidas Andriekus (Prienai)
„Pasiaukojimas” dovanotojas – Michael Reiske, Hillebrandt Gunter (Rheine, Vokietija)
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
„Bičiulystė” fundatoriai – Stanislovo ir Kazimieros Matulionių šeima skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
„Taika” fundatoriai– Inos ir Karl-Heinz Reichert šeima skulptorius – Nerijus Laukaitis (Prienai)
„Atjauta” dovanotojas – dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir paramos fondas
skulptorius – Edmundas Daunoravičius (Prienai)
„Sergėjantis nuo pikto“ fundatoriai– Arūno ir Dainos Mažintų šeima
skulptorius – Skirmantas Šiaudys (Raseinių r.)
„Dvasios stiprybė” skulptorius – Gražvydas Kriščiūnas (Marijampolė)
fundatoriai – Trakų rajono policijos komisariato darbuotojai: N.Šiaulys, E.Lenkauskas, J.Steckis, R. Lenkauskas, V. Nenartavičienė, V. Lenkauskas, V. Lazauskas, D. Gagelis, V.Venskutonis, E. Lukšys, A.Zaremba, . R.Zarembienė, L. Špetienė, S.Smotkina, O. Dubako, R.Bagdanavičienė, R.Kurpiūtė, G.Klimaševskij, O.Klimaševska, A. Bieliauskas, S.Vencius, A. Bagdanavičius, J. Bagdanavičienė, H.Šareikienė, E. Vyšniauskas, E. Sutkaitytė, S. Starunčak, J. Mačernienė, A. Tviraga, V. Bingelis, K. Nedveckis, A.Divonis, G. Tamašauskas, L. Dzingeliauskas, A. Milevskij, Č. Nenartavičius, R. Vasiljevas, J.Moisevičius, S. Šostakas, M.Beliak, A.Meškauskas, O.Jurgelevič, J. Nalivko, R. Kazlauskas, R.Peplinskas, J.Girulskis, J. Stefanovič, J.Banevič, A. Janulevičius, G. Misiūra, E. Michalevičius,V. Dzencevičius, T. Burba, V.Sinkevičius, A.Čulanov, L. Kumparskas, V. Černienė, H. Karpovičius, M. Beliajev, J.Kaliukevičienė, D. Fiodorovas, A.Kuralavičius, A. Barysas, E.V. Kurmanavičius, V.Jurčenko, D.Stirbytė, S.Lipskis, J. Veršilo, R. Mickūnas, M. Šorochovas, S. Tarasevičius, R.Arlauskienė, M. Daugilis, L. Višnevskij, D. Kareiva, P. Urbanovičius, A. Velikanovas, A. Aleksandravičius, S.Čiupailo, J.Voicinovičius, A.Junevičius, V.Masenzovas, R.Bieliauskas, V.Pališauskas, V.Naudžiūnienė, M.Mickūnienė, L.Rosinienė, D. Vyšniauskienė, A. Koroliov, P.Marcevič
„Geroji žinia” fundatoriai – Lietuvos žurnalistų sąjunga,vadovaujama Dainiaus Radzevičiaus,
European Hit Radio, vadovaujama Vytauto Bartkaus bei Vytauto ir Janinos Januškevičių šeima
skulptorius – Vytenis Sakalauskas (Prienai)
„Kūryba” fundatoriai – Zitos ir Viginto Bacevičių šeima skulptorius – Vaidas Šeškevičius (Prienai)
„Sveikata” fundatoriai – Vida ir Vytautas Kananavičiai bei Vilija Kristina Židonienė
skulptorius – Raimundas Blažaitis (Vilkaviškio r.)
„Santarvė” fundatoriai – Ramunės ir Alvydo Raudonių, Dalios ir Genijaus Friedt šeimos
skulptorius – Povilas Namavičius (Panevėžys)
„Palaiminimas” dovanotojas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios tikintieji
skulptorius – Linas Žurauskas (Prienų r.)
Angelų skulptūrų kalvystės darbus atliko Ričardas Grekavičius (Kaunas)
„Šeima” fundatoriai – Remigijaus ir Liudos, Benedikto ir Alinos Ratkų, Justinos Gražinos ir Manto Kregždžių šeimos skulptorius – Algirdas Judickas (Pivašiūnai)

2010 metai

Angelai
„Atgimimas” dovanotojas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, prezidentė Birutė Valionytė skulptoriai – Aidas Andriekus, Paulius Malickas ir Algimantas Sakalauskas (Prienai)
kalvystės darbai –Ričardas Grekavičius (Kaunas)
„Senjorų” dovanotojas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kun. monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas
skulptorius – Vaclovas Dubikaltis (Jurbarkas)
„Trakų kraštą globojantis” dovanotojas – Trakų rajono savivaldybė
skulptoriai – Ramūnas Vizbaras (Kupiškis),
kalvystės darbai – Mindaugas Kibilda (Kupiškis)
„Lietuvos seniūnų vienybės” dovanotojas – Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skulptoriai – Rūta Bučinskaitė ir Algimantas Sakalauskas (Prienai)
kalvystės darbai – Ričardas Grekavičius (Kaunas)
„Gyvenimo džiaugsmo” skulptoriai – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
kalvystės darbai – Ričardas Grekavičius (Kaunas)
fundatoriai – Eglė Pumputytė, Jelena Samarokova,Vilma Tartilaitė, Jūratė Smalskytė Edita Dranseikaitė, Rūta Voverytė
„Mokslo ir prasmingų žinių” dovanotojas – Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos akademinė bendruomenė
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
„Tiesos” dovanotojas – Kuru-Kurauskų šeima Kanadoje skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
„Kantrybės” dovanotojas – „Trakų kooperacijos prekyba”, direktorė Adelė Gedminienė
skulptoriai – Edvardas Bielokopitovas (Baisogala)
kalvystės darbai – Špukas Stanislovas (Radviliškis)

2011 metai

Angelai
„Šviesių minčių” dovanotojas – Algimantas Bublys
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
„Baltijos kelią saugantys angelai” dovanotojas Latvijos diplomatas Albertas Krenevskis, Lietuvos respublikos Kultūros ministerija ir Latvijos respublikos kultūros ministerija
skulptoriai – Aigaras ir Yvaras Rūranai (Latvija)
„Lietuvos vienybės” dovanotojas – VšĮ „Geros valios projektai” ir Pilietinės Atsakomybės Fondo sutelkti Lietuvos žmonės
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
„Slėnio angelas” dovanotojas – Laisvalaikio ir verslo centras „Kempingas Slėnyje”
skulptorius – Aidas Andriekus (Prienai)

2012 metai

Angelai
„Mokytojų globos” dovanotojas – Trakų krašto mokytojai
skulptorius – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
iniciatorius –Seimo narys Lonas Liesys
„Sergėjantis nuo ugnies” dovanotojas – Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugija, pirmininkas Arūnas Vaišnoras
skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)

2013 metai

Angelas
„Motiną ir vaiką sergėjantis” dovanotojas – LR sveikatos apsaugos ministerija
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)

2014 metai

Angelai
„Derliaus“ dovanotojas – Trakų  rajono Žemdirbių asociacija, pirmininkė Laima Kamaitienė ir Trakų rajono ūkininkas Vytautas Zalieckas
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)
„Gerumo“ dovanotojas – Trakų rajono savivaldybės administracija, iniciatorius – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, vedėja Danutė Zalieckienė
skulptorius – Saulius Lampickas (Alytus)

2015 metai

Angelai
„Našlaitėlių“ skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)
fundatorė – Birutė Jurgaitytė
„Arkangelas Mykolas“ dovanotojas – Specialiųjų  tyrimų tarnybos darbuotojai skulptorius – Algimantas Sakalauskas, (Prienai)

2016 metai

Angelai
„Santuoką sergėjantis“ dovanotojas – Jono  Bugailiškio ir Gintauto Matikiūno šeimos
skulptorius – Jonas Bugailiškis (Vilnius) ir Gintautas Matikiūnas
„Arkangelas Gabrielius“ dovanotojas – Maldos  ordino Lietuvos skyrius
skulptorius – Saulius Lampickas (Alytus)

2017 metai

Angelai
„Motinas sergėjantis“ dovanotojas – Levita Kaveckienė
skulptorius – Saulius Lampickas (Alytus)
„Bibliotekininkų globos“ dovanotojas – Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkai
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, Aidas Andriekus (Prienai)
kalvis – Ričardas Grekavičius (Kaunas)
„Dėkingumo“ dovanotojas – Rasa ir Tautvydo Paurų, Janinos ir Henriko Koslovskių, Rimšelių giminė
skulptorius – Algimantas Sakalauskas, Aidas Andriekus (Prienai)
kalvis – Martynas Breikštas (Prienai)
„Kariūnų ir tėvynės gynėjų globos“ dovanotojas – Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“ (pirmininkas Jonas Markauskas)
skulptorius – Rimantas Zinkevičius (Ukmergė)

2018 metai

Angelai
„Gimines sergėjantis“ dovanotojas – Kazimieras Radžiūnas
skulptorius – Saulius Lampickas (Alytus)
„Sėkmės“ dovanotojas – Zinaida ir Vladas Juškiai
skulptoriai – Jonas Bugailiškis ir Dainius Mačiokas (Vilnius)
„Taurumo“ dovanotojas – Metardo Čoboto  Trečiojo amžiaus universitetas
skulptorius – Literatūros  fakulteto dekano dr. Romualdo Šimkūno ir jo bendraminčių kūrinys, MČTAU rektorės dr. Zitos Žebrauskienės idėja

2019 metai

Angelai
„Tautos tvirtybės“ dovanotojai – Jasukaičių, Vestertų ir Ulčinų šeimos skulptorius – Algimantas Sakalauskas (Prienai)
„Šimtmečio sodas” arba „Vardų angelas”, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti autoriai – Kęstutis ir Vytautas Musteikiai
dovanotojai – savo vardus įamžinę 700 projekto dalyvių
„Kartas sergėjantis” dovanotojai – Vilija Babarskienė
skulptoriai – Algimantas Sakalauskas ir Aidas Andriekus (Prienai)
kalvystės darbai – Ričardas Grekavičius
nerūdijančio plieno raižiniai – UAB „Unipuras”, vadovaujamas Remigijaus Kapčiūno

2020 metai

Angelai
„Kūrybines gildijas globojantys” skulptorius ir dovanotojas – Algimantas Sakalauskas (Prienai) ir Prienų „Meninė drožyba”
„Donorus sergėjantis” dovanotojai – Lietuvos asociacija „Gyvastis“, idėjos autorius – kunigas Jonas Stankevičius
skulptoriai – Algimantas Sakalauskas, Aidas Andriekus, Tautvydas Morkūnas ir Prienų „Meninė drožyba”
kalvystės darbai – Martynas Breikštas
nerūdijančio plieno raižiniai – UAB „Unipuras”, vadovaujamas Remigijaus Kapčiūno

Atgal